Общински съвет - Елена мандат 2003-2007 Общински съвет - Елена

АктуалноДокументиРешенияПротоколиКомисииСъветнициКонтактиОбратна връзкаПолезни връзки

 Бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика

 Устройство на територията, опазване на околната среда и водите, брагоустрояване, комунални дейности

 Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция

1. Пенка Йорданова Попова

2. д.б.н. Милко Здравков Моллов

3. Стоян Иванов Николов

4. инж.Дилян Стефанов Млъзев

5. Красимир Костадинов.Николов

1. д.б.н. Милко Здравков Моллов

2. Анастасия Петкова Тонева-Пеева

3. Йордан Иванов Василев

4. инж.Иван Радославов Маринов

5. Красимир Костадинов Николов

1. инж. Георги Благоев Аргиров

2. Кремена Матеева Славчева

3. Диана Александрова Иванова

4. д-р Даниела Страхилова Лаловска

5. Исмаил Мустафов Мустафов

 

 

 

 Общинска собственост, земеделие и гори

 Образование, култура и вероизповедания

 Здравеопазване, социални дейности, работа с децата и младежите, спорта и туризма

1. Стоян Иванов Николов

2. Пенка Йорданова Попова

3. инж. Георги Благоев Аргиров

4. инж. Иван Радославов Маринов

5. Исмаил Мустафов Мустафов

1. Йордан Иванов Василев

2.Петър Христов Коев

3. Диана Александрова Иванова

4. инж. Дилян Стефанов Млъзев

5. Зехра Халилова Салиева

1. Кремена Матеева Славчева

2. Анастасия Петкова Тонева-Пеева

3. Петър Христов Коев

4. д-р Даниела Страхилова Лаловска

5. Зехра Халилова Салиева

Актуално | Документи | Решения | Протоколи | Комисии | Съветници | Контакти | Обратна връзка | Полезни връзки

© 2004-2007 Инж. Светослав Михайлов