Общински съвет - Елена мандат 2003-2007 Общински съвет - Елена

АктуалноДокументиРешенияПротоколиКомисииСъветнициКонтактиОбратна връзкаПолезни връзки

   Анастасия Петкова Тонева-Пеева
   телефон: 0887714507  
   образование: висше
   комисии: ЗСДРДМСТ, УТООСВБКД
   месторабота: СОУ "Иван Момчилов"- гр. Елена
   длъжност: учител
   партийна принадлежност : БСП
   избран от листата на: БСП

 

   инж. Георги Благоев Аргиров
   телефон: 0887297168  
   образование: висше
   комисии: ОСЗГ, МСНУРПЕ- председател
   месторабота: "Елба 2000" АД
   длъжност: началник цех
   партийна принадлежност : БСП
   избран от листата на: БСП

 

   д-р Даниела Страхилова Лаловска
   телефон: 0887255078  
   образование: висше медицинско- анестезиолог
   комисии: ЗСДРДМСТ, МСНУРПЕ
   месторабота: МБАЛ "Д-р Димитър Моллов"- Елена
   длъжност: лекар
   партийна принадлежност: ДСБ
   избран от листата на: СДС

 

   Диана Александрова Иванова
   телефон: 0887426775  
   образование: висше
   комисии: ОКВ, МСНУРПЕ
   месторабота: ЦДГ "Радост"- град Елена
   длъжност: директор
   партийна принадлежност: безпартиен
   избран от листата на: БСП

 

   инж. Дилян Стефанов Млъзев
   телефон: 0887251204  
   образование: висше
   комисии: БФИИП, ОКВ
   месторабота: консултант на свободна практика
   партийна принадлежност: СДС
   избран от листата на: СДС

 

   Зехра Халилова Салиева
   телефон: 06151/4812,4852, 0898776135
   образование: магистър социални дейности
   комисии: ЗСДРДМСТ, ОКВ
   месторабота: Дирекция "Социално подпомагане"- град Елена
   длъжност: директор
   партийна принадлежност: ДПС
   избран от листата на: ДПС

 

   инж. Иван Радославов Маринов
   телефон: 0898447165  
   образование: висше
   комисии: ОСЗГ, УТООСВБКД
   месторабота: СД "Галант-2"- град Елена
   длъжност: мениджър производство
   партийна принадлежност: ОДС
   избран от листата на: СДС

 

   Исмаил Мустафов Мустафов
   телефон: 0886112165  
   образование: средно
   комисии: МСНУРПЕ, ОСЗГ
   месторабота: кметство Константин
   длъжност: контрольор по чистота
   партийна принадлежност: НДПС
   избран от листата на: НДПС

 

   Йордан Иванов Василев
   телефон: 06151/2893  
   образование: висше- история
   комисии: УТООСВБКД, ОКВ- председател
   месторабота: пенсионер
   партийна принадлежност: БСП
   избран от листата на: БСП

 

   Красимир Костадинов Николов
   телефон: 06151/2732  
   образование: висше
   комисии: БФИИП, УТООСВБКД
   месторабота:
   длъжност:
   партийна принадлежност: безпартиен
   избран от листата на: независим

 

   Кремена Матеева Славчева
   телефон: 0899372617 e-mail: kslavcheva@abv.bg
   образование: магистър "Психология"
   комисии: МСНУРПЕ, ЗСДРДМСТ- председател
   месторабота: СОУ "Иван Момчилов"- град Елена
   длъжност: педагогически съветник
   партийна принадлежност: безпартийна
   избран от листата на: БСП

 

   Лазар Николов Костов
   телефон: 0888290700  
   образование: висше
   комисии: Заместник председател на ОбС Елена
   месторабота: Дирекция "Бюро по труда"- филиал Елена
   длъжност: старши експерт
   партийна принадлежност: безпартиен
   избран от листата на: независим

 

   д.б.н. Милко Здравков Моллов
   телефон: 0888460282  
   образование: висше, доктор на биологическите науки
   комисии: БФИИП, УТООСВБКД- председател
   месторабота: "Сортоизпитване- Елена" ООД
   длъжност: управител
   партийна принадлежност: безпартиен
   избран от листата на: БСП

 

   Пенка Йорданова Попова
   телефон: 0899234029  
   образование: висше
   комисии: ОСЗГ, БФИИП- председател
   месторабота: РПК- град Елена
   длъжност: счетоводител
   партийна принадлежност: безпартиен
   избран от листата на: БСП

 

   Петър Христов Коев
   телефон: 0488925076, 0899656602

   образование: полувисше- втора степен хореограф

   комисии: ЗСДРДМСТ, ОКВ
   месторабота: ЕТ "Коел" град Елена
   длъжност: управител
   партийна принадлежност: БСП
   избран от листата на: БСП

 

   Симеон Стоянов Кънчев
   телефон: 06151/2557, 0886661010 e-mail: obs_elena@mail.bg
   образование: висше икономическо
   комисии: Председател на ОбС Елена
   месторабота: РПК град Елена
   длъжност: председател
   партийна принадлежност: БСП
   избран от листата на: БСП

 

   Стоян Иванов Николов
   телефон: 0888423791  
   образование: средно специално
   комисии: БФИИП, ОСЗГ- председател
   месторабота: Агрокооп "Чумерна"- Елена
   длъжност: председател
   партийна принадлежност: безпартиен
   избран от листата на: БСП

Актуално | Документи | Решения | Протоколи | Комисии | Съветници | Контакти | Обратна връзка | Полезни връзки

© 2004-2007 Инж. Светослав Михайлов